Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 
   
   
 
    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
     
    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
     
    Dni ustawowo wolne od pracy
     
    Ferie zimowe / wakacje
     
    Egzaminy gimnazjalne
   
 

Semestr 1

 

   
 

Semestr 2