Dzwonki w szkole


1.
7:45 - 8:30

2. 8:40 -9:25

3. 9:35 - 10:20
przerwa śniadaniowa klas I-III

4. 10:30 - 11:15
przerwa obiadowa (15min)

5. 11:30 - 12:15
przerwa obiadowa (15min)

6. 12:30 - 13:15

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

 

 Przywozy uczniów do szkoły:

Z kierunku Domasławice, Darłowo, Żukowo Morskie, Bobolin.

Godziny odjazdów dla wszystkich uczniów:

Domasławice: 7.10

Darłowo: 7.20

Żukowo Morskie 7.25

Bobolin 7.30


 

Z kierunku Bielkowo, Bukowo Morskie.

Godziny odjazdów dla klasy IV - VI i Gimnazjum:

Bielkowo: 7.15

Gleźnowo: 7.20

Bukowo Morskie: 7.25

Godziny odjazdów dla klasy 0 - III:

Bielkowo: 8.15

Bukowo Morskie 8.20


 

Wakacje już za:

 


Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

 Projekt zakłada realizację 1611 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

-gimnastyka korekcyjna

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-rewalidacja

-terapia sensoryczna

-koło zainteresowań przyrodniczo-geograficznych

-koło zainteresowań fizyczno-chemicznych

-koło zainteresowań z informatyki

 

Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

-indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

-rewalidacja

-koło zainteresowań z matematyki

  

Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Doradztwa edukacyjnego”. Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

 Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł