Dzwonki w szkole


1.
7:45 - 8:30

2. 8:40 -9:25

3. 9:35 - 10:20
przerwa śniadaniowa klas I-III

4. 10:30 - 11:15
przerwa obiadowa (15min)

5. 11:30 - 12:15
przerwa obiadowa (15min)

6. 12:30 - 13:15

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

 

 


UWAGA! MAŁE ZMIANY W PLANIE (proszę o weryfikację)

Plan lekcji na II semestr roku szkolnego 2018/2019

>>zobacz<<


Informacja o bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach psychologicznych i z radcą prawnym dla osób potrzebujących pomocy z terenu powiatu sławieńskiego.

    

 


GRA W WARCABY – NAUKA, RELAKS, CZY STRATA CZASU?

Warcaby należą do najstarszych i najbardziej popularnych planszowych gier. Gra przeznaczona jest dla dwóch osób. Jest znana w całej Europie, a także w wielu krajach innych kontynentów, jednak w różnych krajach obowiązują różne zasady gry. Ta gra posiada wiele odmian, ale za dyscyplinę sportową uznawane są tylko warcaby stupolowe nazywane również międzynarodowymi.

Aby zostać dobrym warcabistą trenuje się latami - wymierne efekty widoczne są dużo wcześniej gra poprawia pamięć, zdolność logicznego myślenia, analizowania faktów. My zauważamy to podczas cotygodniowych  rozgrywek, coraz trudniej nam wygrać z młodymi, doskonalącymi swe umiejętności Mistrzami!

Zapraszam wszystkie chętne dzieci do wspólnej nauki i zabawy w każdą środę od 13.25 do 14.10  w sali nr 19.

Agnieszka Lis


List MEN i GIS do rodziców - czytaj


W tym roku obchodzimy rocznicę ważną dla każdego Polaka - 100-lecie odzyskania niepodległości.

"Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

 W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

 Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

 Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą  z dnia 15 lutego 1989 r."

(informacje pochodzą ze strony PREZYDENT.RP)

 


ZEBRANIA Z RODZICAMI i DNI OTWARTE

- 24 stycznia - zebranie z rodzicami
 

- 28 marca - dzień otwarty
 

- 16 maja - zebranie z rodzicami

 Przywozy uczniów do szkoły:

Z kierunku Domasławice, Darłowo, Żukowo Morskie, Bobolin.

Godziny odjazdów dla wszystkich uczniów:

Domasławice: 7.10

Darłowo: 7.20

Żukowo Morskie 7.25

Bobolin 7.30


 

Z kierunku Bielkowo, Bukowo Morskie.

Godziny odjazdów dla klasy IV - VI i Gimnazjum:

Bielkowo: 7.15

Gleźnowo: 7.20

Bukowo Morskie: 7.25

Godziny odjazdów dla klasy 0 - III:

Bielkowo: 8.15

Bukowo Morskie 8.20


 

Wakacje już za:

 


Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

 Projekt zakłada realizację 1611 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

-gimnastyka korekcyjna

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-rewalidacja

-terapia sensoryczna

-koło zainteresowań przyrodniczo-geograficznych

-koło zainteresowań fizyczno-chemicznych

-koło zainteresowań z informatyki

 

Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

-indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

-rewalidacja

-koło zainteresowań z matematyki

  

Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Doradztwa edukacyjnego”. Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

 Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł