Dzwonki w szkole


1.
8:00 - 8:45

2. 8:55 -9:40
przerwa śniadaniowa klas I-III

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30
przerwa obiadowa (15min)

5. 11:45 - 12:30

6. 12:40 - 13:25

7. 13:35 - 14:20

8. 14:25 - 15:10

 
PSYCHOLOG SZKOLNY


wtorek
09:00 - 14:25

czwartek
12.45 - 16.05
 

 

 Zakończenia roku szkolnego 2019/20

 w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach - wytyczne sanitarne

 

1.    Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.    Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem do budynku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Należy też zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

5.    Zachowujemy zawsze odstęp przynajmniej 1,5 metra od innej osoby.

6.    Uczniowie przyjeżdżają do szkoły  we własnym zakresie. 

7.    Rozdanie świadectw przez wychowawców odbędzie się na sali gimnastycznej   wg planu:

  •  Czwartek - 25 czerwca 2020r. godz. 10.00

- 3- latki - sala  przedszkolna wejście od boiska

- 4-5- latki – sala gimnastyczna z tyłu sali gimnastycznej

- 6-latki – sala gimnastyczna wejście od placu zabaw

  • Piątek – 26 czerwca 2020r.:

- godz. 8.00 – klasa VIII - wejście od placu zabaw

- godz. 8.00 – klasa VII - wejście z tyłu sali gimnastycznej

- godz. 9.00 – klasa VI - wejście od placu zabaw

- godz. 9.00 – klasa IV- wejście z tyłu sali gimnastycznej

- godz. 10.00 – klasa V - wejście od placu zabaw

- godz. 10.00 – klasa III- wejście z tyłu sali gimnastycznej

- godz. 11.00 – klasa I - wejście od placu zabaw

- godz. 11.00 – klasa II - wejście z tyłu sali gimnastycznej.

Na salę gimnastyczną wchodzimy razem z wychowawcą. Do chwili przyjścia wychowawcy czekamy przed szkołą zachowując bezpieczny odstęp i inne względy sanitarne.

8.    Podczas  rozdawania świadectw  w szkole mogą przebywać wyłącznie:

·         uczniowie wyznaczonej klasy;

·         nauczyciele;

·         inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.

·         pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 Niedozwolone jest przebywanie w budynku szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

9.    Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym plecaków,  kwiatów itp.

10.   Wychowawca podczas poruszania się po sali  i rozdawania świadectw powinien mieć zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki jednorazowe. Może odsłonić twarz siedząc albo stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11.   Jeżeli uczeń nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie może zgłosić się po jego odbiór w Sekretariacie Szkoły do dnia 30 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 - 13.00 lub odebrać je później w następnym roku szkolnym.

 


Niezawodni - Wind Service

Kolejny już raz, znana z okolicznych wiatraków, firma Wind Service prowadząca  projekt Żyj z energią okazała się prawdziwym przyjacielem szkoły w Dąbkach. Już rok temu współfinansowała gabinet terapii biofeedback w naszej szkole, a teraz mimo trwającego kryzysu zauważyła potrzebę pomocy w nauczaniu zdalnym. Właśnie dotarło do nas pięć tabletów graficznych. W skrócie - mogą  one zastąpić wszystko to, co może się znajdować w pracowni grafika, malarza, architekta i wszelkiej maści plastyków. A teraz,  w okresie pandemii, pomogą one nauczycielom przedmiotów ścisłym bardziej efektywnie prowadzić lekcje online. Po epidemii zaś tablety będą mogły być wykorzystane na zajęciach dodatkowych dla uczniów, którzy są zainteresowani technologiami cyfrowymi.

Dziękujemy za wspaniały dar, który pomoże rozwijać pasje młodych ludzi.

 


Uchwała Nr XX.2016.2020

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

w Gminie Darłowo

>>>CZYTAJ<<<

 

 

 

 


 


Wytyczne sanitarne przebywania w budynku Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach

 

 

1.    Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2.    Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Należy też zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

 

4.    Zachowujemy zawsze odstęp przynajmniej 1,5 metra od innej osoby.

 

Książki/ podręczniki do biblioteki oddajemy w reklamówce z włożoną kartką zawierająca imię, nazwisko  i klasę ucznia oddającego książki.

  

 


 Rekrutacja

 

Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@spdabki.pl

Wzór podania dostępny na głównej stronie szkoły www.spdabki.pl

- podanie o przyjęcie do szkoły:


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

zdalne lekcje będą odbywały się od 25 marca br. do odwołania według  codziennego planu lekcji w Librusie na zasadach podanych wam przez poszczególnych nauczycieli i ujętych  w PZO.
 


Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.


 

Wakacje zaczną się za: