Najlepsi uczniowie

 
   
 

Średnia ocen minimum 4,75 i zachowanie bardzo dobre

Rok Szkolny 2013/2014 - semestr II

Klasa I SP

W.Noworolnik, K.Zielińska, M.Bober, W.Kuc, J.Kupracz
 

Klasa II SP

P.Gouba, K.Drzewucka, O.Żakiewicz, O.Filipek


Klasa III SP

A.Węgrzyn, F.Huba, M.Kaczkowski, K.Zelga
J.Radwańska, N.Lebioda


Klasa IV SP

Z.Adamczyk, N.Pikulik, W.Zaremba, K.Nasiewicz
G.Maślanka, M.Oleś, W.Kuc


Klasa V SP

P.Bindas, S.Wierzbicki,
J. Wolfram, K.Kaczkowska, W.Kuczmarska


Klasa VI SP

M.Noworolnik, F.Adam, E.Pałac, M.Czupajło


Klasa I Gim

A.
Jasińska

Klasa II Gim

P.Bańczewska