Uczniowie wyróżniający się w nauce

 
 

 

Średnia ocen minimum 4,75 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre