Spotkanie z kuratorem

 
   
 

Dnia 28.11.2016 roku naszą szkołę odwiedził kurator sądowy, pan Jarosław Nakielski. Dzieciom klas V – VI SP oraz młodzieży klas I – III G został przybliżony problem demoralizacji nieletnich. Następnie pan kurator opowiedział o odpowiedzialności karnej nieletnich, a ściślej o odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, która w polskim prawie została uregulowana dwutorowo, przez kodeks karny i ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wspomniana ustawa ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zwieńczeniem pogadanki był krótki film, przedstawiający życie młodzieży w ośrodku wychowawczym.

DSC09299 DSC09303 jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1


Iweta Mrozińska