Potrafimy ratować

 
   
 

Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie!!! Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję - lekcję ratowania życia... Dlatego w szkole w Dąbkach zorganizowaliśmy zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów kl. 0-III. 

Nauczyciele – p. Marzena Chochla i p. Małgorzata Miszczuk posiadają certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez WOŚP. Zakres treści programu jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach. Mali ratownicy ze szkoły w Dąbkach z wielkim przejęciem i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach i zdobywają nowe umiejętności.

 

IMG_0721 IMG_0741 IMG_0752 IMG_0753 IMG_0756 jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1

Marzena Chochla , Małgorzata Miszczuk